Maquinaria de construcción: Tractor oruga - Caterpillar

Modelo Altura hasta la parte superior de la cabina Altura
DD9H 4038 mm - 13.2 pies.
D9T WH 3815 mm - 12.5 pies.
D9T 3815 mm - 12.5 pies. 1934 mm - 6.4 pulgada
D9R WHA 3000 mm - 9.8 pies. 2845 mm - 112 pulgada
D9R 3820 mm - 12.5 pies. 1934 mm - 76.1 pulgada
D9N WDA 3910 mm - 12.8 pies.
D9N 3910 mm - 12.8 pies. 1810 mm - 71.3 pulgada
D9L 4213 mm - 13.8 pies.
D9H 3560 mm - 11.7 pies.
D8T WH LGP 3460 mm - 11.4 pies.
D8T WH 3460 mm - 11.4 pies.
D8T 3586 mm - 11.8 pies. 1690 mm - 65 pulgada
D8R WHA 2670 mm - 8.8 pies. 2464 mm - 97 pulgada
D8R Serie II 3510 mm - 11.5 pies. 1690 mm - 66.5 pulgada
D8R LGP 3492 mm - 11.5 pies. 1612 mm - 63.5 pulgada
D8R 3498 mm - 11.5 pies. 1690 mm - 66.5 pulgada
D8N WDA 3420 mm - 11.2 pies. 2261 mm - 89 pulgada
D8N 3430 mm - 11.3 pies. 1690 mm - 66.5 pulgada
D8L WDA 3890 mm - 12.8 pies.
D8L SA 3874 mm - 12.7 pies.
D8L LGP 3870 mm - 12.7 pies. 1803 mm - 71 pulgada
D8L 3870 mm - 12.7 pies. 1803 mm - 71 pulgada
D8K 3400 mm - 11.2 pies.
D7R XR Serie II 3372 mm - 11.1 pies. 1524 mm - 60 pulgada
D7R XR 3573 mm - 11.7 pies. 1524 mm - 60 pulgada
D7R WHA 3500 mm - 11.5 pies. 1971 mm - 77.6 pulgada
D7R WH Serie II 3430 mm - 11.3 pies.
D7R WH LGP Serie II 3580 mm - 11.7 pies.
D7R Serie II 3372 mm - 11.1 pies. 1524 mm - 60 pulgada
D7R LGP Serie II 3454 mm - 11.3 pies. 1343 mm - 53 pulgada
D7R LGP 3652 mm - 12 pies. 1343 mm - 52.9 pulgada
D7R 3573 mm - 11.7 pies. 1363 mm - 53.7 pulgada
D7H WDA Serie II 3420 mm - 11.2 pies. 1880 mm - 74 pulgada
D7H Serie II 3420 mm - 11.2 pies. 1359 mm - 53.5 pulgada
D7H LGP Serie II 3500 mm - 11.5 pies. 1341 mm - 52.8 pulgada
D7H 3336 mm - 10.9 pies. 1276 mm - 50.2 pulgada
D7G SA 3200 mm - 10.5 pies.
D7G LGP 3200 mm - 10.5 pies.
D7G 3250 mm - 10.7 pies.
D7E LGP Hibrido 3392 mm - 11.1 pies. 1346.2 mm - 53 pulgada
D7E Hibrido 3392 mm - 11.1 pies. 1524 mm - 60 pulgada
D6T XW VPAT 3195 mm - 10.5 pies. 1295 mm - 51 pulgada
D6T XW 3195 mm - 10.5 pies. 1169 mm - 46 pulgada
D6T XL VPAT 3195 mm - 10.5 pies. 1295 mm - 51 pulgada
D6T XL 3195 mm - 10.5 pies. 1155 mm - 45 pulgada
D6T WH XL 3190 mm - 10.5 pies.
D6T WH LGP 3190 mm - 10.5 pies.
D6T STD 3195 mm - 10.5 pies. 1155 mm - 45 pulgada
D6T LGP VPAT 3245 mm - 10.7 pies. 1191 mm - 47 pulgada
D6T LGP S 3245 mm - 10.7 pies. 1101 mm - 44 pulgada
D6R XW Serie II 3200 mm - 10.5 pies. 1412 mm - 55.6 pulgada
D6R XR 3195 mm - 10.5 pies. 1257 mm - 49.5 pulgada
D6R XL Serie II 3200 mm - 10.5 pies. 1257 mm - 49.5 pulgada
D6R XL 3195 mm - 10.5 pies. 1412 mm - 55.6 pulgada
D6R WHA 3120 mm - 10.2 pies. 18660 mm - 734.6 pulgada
D6R Serie II 2120 mm - 7 pies. 1257 mm - 49.5 pulgada
D6R LGP Serie II 3250 mm - 10.7 pies. 1101 mm - 43.3 pulgada
D6R LGP 3245 mm - 10.6 pies. 1101 mm - 43.3 pulgada
D6R IG 3195 mm - 10.5 pies. 1412 mm - 55.6 pulgada
D6R 3195 mm - 10.5 pies. 1257 mm - 49.5 pulgada
D6N XL 3095 mm - 10.2 pies. 1244 mm - 49 pulgada
D6N WH XL 3083 mm - 10.1 pies.
D6N WH LGP 3083 mm - 10.1 pies.
D6N LGP 3095 mm - 10.2 pies.
D6N 3083 mm - 10.1 pies. 1195 mm - 47 pulgada
D6M XL 3080 mm - 10.1 pies. 1195 mm - 47 pulgada
D6M LGP 3194 mm - 10.5 pies. 1025 mm - 40.4 pulgada
D6K XL 2958 mm - 9.7 pies. 1140 mm - 44.9 pulgada
D6K LGP 2958 mm - 9.7 pies.
D6H WDA Serie II 3110 mm - 10.2 pies. 1788 mm - 70.4 pulgada
D6H Serie II 3120 mm - 10.2 pies. 1257 mm - 49.5 pulgada
D6H LGP Serie II 3160 mm - 10.4 pies. 1100 mm - 43.3 pulgada
D6H LGP 3138 mm - 10.3 pies. 1098 mm - 43.2 pulgada
D6G 3200 mm - 10.5 pies.
D6E 3060 mm - 10 pies. 1128 mm - 44.4 pulgada
D6D SA 2870 mm - 9.4 pies.
D6D LGP 2920 mm - 9.6 pies.
D6D 2900 mm - 9.5 pies. 1128 mm - 44.4 pulgada
D60 2870 mm - 9.4 pies.
D5N XL 3000 mm - 9.8 pies. 1109 mm - 43.7 pulgada
D5N LGP 3040 mm - 10 pies. 1127 mm - 44.4 pulgada
D5N 2995 mm - 9.8 pies. 1109 mm - 43.7 pulgada
D5M XL 3002 mm - 9.8 pies. 1109 mm - 43.7 pulgada
D5M LGP 3046 mm - 10 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
D5K XL 2722 mm - 8.9 pies. 1050 mm - 41.3 pulgada
D5K LGP 2722 mm - 8.9 pies. 1010 mm - 39.8 pulgada
D5H Serie II 1070 mm - 42.1 pulgada
D5H LGP Serie II 3180 mm - 10.4 pies. 1025 mm - 40.4 pulgada
D5H LGP 3069 mm - 10.1 pies. 1025 mm - 40.4 pulgada
D5G XL 2728 mm - 9 pies. 1101 mm - 3.6 pulgada
D5G LGP 2728 mm - 9 pies. 1028 mm - 40.5 pulgada
D5G 2728 mm - 9 pies. 1101 mm - 43.3 pulgada
D5E 2950 mm - 9.7 pies.
D5C XL Serie III hidrostat 2740 mm - 9 pies.
D5C XL Serie III 2740 mm - 9 pies.
D5C Serie III hidrostat 2740 mm - 9 pies.
D5C Serie III 2740 mm - 9 pies.
D5C LGP Serie III hidrostat 2740 mm - 9 pies.
D5B SA 2770 mm - 9.1 pies.
D5B LGP 2770 mm - 9.1 pies.
D5B 2770 mm - 9.1 pies.
D4K XL 2716 mm - 8.9 pies. 1010 mm - 39.8 pulgada
D4K LGP 2716 mm - 8.9 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
D4H Serie II 2986 mm - 9.8 pies. 965 mm - 38 pulgada
D4H LGP Serie II 3030 mm - 9.9 pies. 908 mm - 35.7 pulgada
D4H LGP 2986 mm - 9.8 pies. 908 mm - 35.7 pulgada
D4G XL 2718 mm - 8.9 pies. 1028 mm - 40.5 pulgada
D4G LGP 2718 mm - 8.9 pies. 922 mm - 36.3 pulgada
D4G 2718 mm - 8.9 pies. 1028 mm - 40.5 pulgada
D4E SA 2710 mm - 8.9 pies.
D4E LGP 2710 mm - 8.9 pies.
D4E 2690 mm - 8.8 pies.
D4C XL Serie III hidrostat 2728 mm - 9 pies. 928 mm - 36.5 pulgada
D4C XL Serie III 2728 mm - 9 pies. 928 mm - 36.5 pulgada
D4C Serie III hidrostat 2728 mm - 9 pies. 928 mm - 36.5 pulgada
D4C Serie III 2728 mm - 9 pies. 928 mm - 36.5 pulgada
D4C Serie II 2660 mm - 8.7 pies. 930 mm - 36.6 pulgada
D4C LGP Serie III hidrostat 2728 mm - 9 pies. 837 mm - 33 pulgada
D4C LGP Serie III 2728 mm - 9 pies. 837 mm - 33 pulgada
D4C LGP Serie II 2660 mm - 8.7 pies. 841 mm - 33.1 pulgada
D4B LGP 2667 mm - 8.8 pies. 827.3 mm - 32.6 pulgada
D4B 2667 mm - 8.8 pies. 928 mm - 36.5 pulgada
D4 1752.6 mm - 5.8 pies.
D3K2 XL 2763 mm - 9.1 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
D3K XL 2716 mm - 8.9 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
D3K LGP 2716 mm - 8.9 pies. 860 mm - 2.8 pulgada
D3G XL 2718 mm - 8.9 pies. 936 mm - 36.8 pulgada
D3G LGP 2770 mm - 9.1 pies. 843 mm - 33.2 pulgada
D3G 2718 mm - 8.9 pies. 936 mm - 36.9 pulgada
D3C XL Serie III 2664 mm - 8.7 pies. 841 mm - 33.1 pulgada
D3C Serie III 2664 mm - 8.7 pies. 841 mm - 33.1 pulgada
D3C Serie II 2664 mm - 8.7 pies. 840 mm - 33.1 pulgada
D3C LGP-S Serie II 2740 mm - 9 pies. 739 mm - 29.1 pulgada
D3C LGP Serie III 2664 mm - 8.7 pies. 749 mm - 29.5 pulgada
D3C LGP Serie II 2664 mm - 8.7 pies. 749 mm - 29.5 pulgada
D3B LGP-S 2739 mm - 9 pies. 550 mm - 21.7 pulgada
D3B LGP 2660 mm - 8.7 pies.
D3B 2667 mm - 8.8 pies. 840 mm - 33.1 pulgada
D3 1700 mm - 5.6 pies.
D11T CD 4667 mm - 15.3 pies. 2740 mm - 108 pulgada
D11T 4078 mm - 13.4 pies. 2773 mm - 109 pulgada
D11R CD 4658 mm - 15.3 pies. 3255 mm - 128.1 pulgada
D11R 4660 mm - 15.3 pies. 2370 mm - 93.3 pulgada
D11N 4560 mm - 15 pies. 2310 mm - 90.9 pulgada
D10T WH 4078 mm - 13.4 pies.
D10T 4078 mm - 13.4 pies. 2120 mm - 81 pulgada
D10R 4100 mm - 13.5 pies. 2119 mm - 83.4 pulgada
D10N 4240 mm - 13.9 pies. 2050 mm - 80.7 pulgada
D10 4535 mm - 14.9 pies.