Maquinaria de construcción: Niveladora - New Holland

Modelo Peso útil estándar total Peso estándar en el eje delantero Peso útil estándar en el eje trasero Peso útil máximo total Peso útil máximo en el eje delantero Peso útil máximo en el eje trasero
RG200.B 17214 kg - 37950.4 libra. 5092 kg - 11225.9 libra. 12122 kg - 26724.4 libra. 17214 kg - 37950.4 libra. 2092 kg - 4612.1 libra. 12122 kg - 26724.4 libra.
RG170.B 14550 kg - 32077.3 libra. 4250 kg - 9369.6 libra. 10300 kg - 22707.6 libra.
RG140.B 13506 kg - 29775.6 libra. 3700 kg - 8157.1 libra. 9707 kg - 21400.3 libra. 13506 kg - 29775.6 libra. 3700 kg - 8157.1 libra. 9807 kg - 21620.7 libra.
G200 17117.7 kg - 37738 libra. 5102.9 kg - 11250 libra. 12014.8 kg - 26488 libra.
G170 14549.9 kg - 32077 libra. 4250.2 kg - 9370 libra. 10169.1 kg - 22419 libra.
G140 13570.6 kg - 29918 libra. 3706.8 kg - 8172 libra. 9863.8 kg - 21746 libra.
F200 17250 kg - 38029.7 libra. 5103 kg - 11250.2 libra. 12147 kg - 26779.6 libra.
F170 14550 kg - 32077.3 libra. 4250 kg - 9369.6 libra. 10300 kg - 22707.6 libra.
F156.6A 14736 kg - 32487.3 libra. 456 kg - 1005.3 libra. 10141 kg - 22357.1 libra. 16200 kg - 35714.9 libra. 5200 kg - 11464 libra. 11500 kg - 25353.2 libra.
F156.6 14336 kg - 31605.5 libra. 4496 kg - 9912 libra. 9841 kg - 21695.7 libra. 16200 kg - 35714.9 libra. 5200 kg - 11464 libra. 11500 kg - 25353.2 libra.
F140 13535 kg - 29839.6 libra. 3707 kg - 8172.5 libra. 9828 kg - 21667 libra.
F106.6A 10630 kg - 23435.1 libra. 3005 kg - 6624.9 libra. 7625 kg - 16810.2 libra. 11500 kg - 25353.2 libra. 3800 kg - 8377.6 libra. 8200 kg - 18077.9 libra.
F106.6 10330 kg - 22773.8 libra. 2905 kg - 6404.4 libra. 7425 kg - 16369.3 libra. 11500 kg - 25353.2 libra. 3800 kg - 8377.6 libra. 8200 kg - 18077.9 libra.