Maquinaria de construcción: Traílla automotor - Caterpillar

Modelo Útil total en estado descargado Eje delantero en estado descargado Eje trasero en estado descargado Útil total en estado cargado Eje delantero en estado cargado Eje trasera en estado cargado
657G 67774 kg - 149417 libra. 40665 kg - 89650 libra. 27110 kg - 59767 libra. 114949 kg - 253420 libra. 58624 kg - 129244 libra. 56325 kg - 124176 libra.
657E 68860 kg - 151810.3 libra. 42005 kg - 92605.2 libra. 26855 kg - 59205.1 libra. 116060 kg - 255868.5 libra. 59191 kg - 130493.8 libra. 56869 kg - 125374.7 libra.
657B 63094.7 kg - 139100 libra.
651E 60950 kg - 134371.8 libra. 40227 kg - 88685.4 libra. 20723 kg - 45686.4 libra. 108150 kg - 238429.9 libra. 57320 kg - 126369 libra. 50830 kg - 112061 libra.
651B 57560.9 kg - 126900 libra.
641B 53977.5 kg - 119000 libra.
637G 52047 kg - 114745 libra. 30708 kg - 67700 libra. 21339 kg - 47045 libra. 86067 kg - 189745 libra. 42173 kg - 92975 libra. 43894 kg - 96770 libra.
637E Serie II 50990 kg - 112413.7 libra.
637E 50843 kg - 112089.6 libra. 29997 kg - 66132.1 libra. 20846 kg - 45957.6 libra. 84863 kg - 187090.9 libra. 41583 kg - 91674.8 libra. 43280 kg - 95416.1 libra.
637D 48160 kg - 106174.6 libra. 29378 kg - 64767.4 libra. 18782 kg - 41407.2 libra. 82160 kg - 181131.8 libra. 41080 kg - 90565.9 libra. 41080 kg - 90565.9 libra.
633E Serie II 51110 kg - 112678.3 libra.
633D 45730 kg - 100817.4 libra.
631G 46475 kg - 102459.7 libra. 31138 kg - 68647.5 libra. 15337 kg - 33812.3 libra. 80495 kg - 177460 libra. 42662 kg - 94054 libra. 37833 kg - 83406 libra.
631E Serie II 44210 kg - 97466.4 libra.
631E 43945 kg - 96882.1 libra. 29443 kg - 64910.7 libra. 14502 kg - 31971.4 libra. 77965 kg - 171883.4 libra. 41321 kg - 91097.2 libra. 36644 kg - 80786.2 libra.
631D 40324.4 kg - 88900 libra.
627G 39372 kg - 86800 libra. 23623 kg - 52080 libra. 15749 kg - 34720 libra. 63332 kg - 139601 libra. 31028 kg - 68405 libra. 32294 kg - 71197 libra.
627E 34671 kg - 76436.5 libra. 20300 kg - 44753.8 libra. 14371 kg - 31682.6 libra. 56444 kg - 124437.7 libra. 27310 kg - 60208.2 libra. 29134 kg - 64229.5 libra.
627B 34563.7 kg - 76200 libra.
623G 37435 kg - 82530 libra. 23958.3 kg - 52819 libra. 13476.7 kg - 29711 libra. 62435.2 kg - 137646 libra. 31217.6 kg - 68823 libra. 31217.6 kg - 68823 libra.
623F 35305 kg - 77834.2 libra.
623B 32280 kg - 71165.2 libra.
621S 28281 kg - 62348.9 libra. 18383 kg - 40527.6 libra. 9898 kg - 21821.4 libra. 50053 kg - 110348 libra. 25527 kg - 56277.4 libra. 24526 kg - 54070.6 libra.
621G 33470 kg - 73788.7 libra. 22760 kg - 50177.2 libra. 10710 kg - 23611.5 libra. 57420 kg - 126589.4 libra. 30433 kg - 67093.3 libra. 26987 kg - 59496.1 libra.
621F 32090 kg - 70746.3 libra.
621E 30476 kg - 67188.1 libra. 20723 kg - 45686.4 libra. 9753 kg - 21501.7 libra. 52249 kg - 115189.3 libra. 27692 kg - 61050.4 libra. 24557 kg - 54138.9 libra.
621B 30205 kg - 66590.6 libra. 21143 kg - 46612.3 libra. 9061.5 kg - 19977.2 libra. 51975 kg - 114585.3 libra. 28586 kg - 63021.3 libra. 23389 kg - 51563.9 libra.
615C Serie II 25605 kg - 56449.4 libra. 16895 kg - 37247.1 libra. 8710 kg - 19202.3 libra. 4113 kg - 9067.6 libra. 22685 kg - 50011.9 libra. 21428 kg - 47240.7 libra.
613C Serie II 15264 kg - 33651.4 libra. 9571 kg - 21100.4 libra. 5693 kg - 12550.9 libra. 27239 kg - 60051.7 libra. 13353 kg - 29438.3 libra. 13886 kg - 30613.4 libra.
613B 14305 kg - 31537.1 libra.
611 23900 kg - 52690.5 libra.